top of page

Disclaimer

De website www.qrt-bvba.be is eigendom van:
QRT BVBA
Sparrenlaan 20

2950 Kapellen
België 

BTW nummer : BE 0824.828.315

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van het logo, bedrijfsnaam, teksten en beelden zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan QRT BVBA.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van jouw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbank.

 

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. QRT BVBA waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

bottom of page