top of page

Privacybeleid

Privacybeleid, wat is dat?

Dit privacybeleid gaat over de verwerking en omgang van QRT BVBA met jouw persoonlijke gegevens, geregistreerd via telefonisch of persoonlijk contact, e-mailverkeer, websitebezoek of contact via social media.
 

Wat doen wij met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor intern gebruik. Om jou op de hoogte te houden van eventuele aanpassingen in onze diensten of net om deze te verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht noch doorgegeven aan derden, tenzij in onderstaande situaties of indien er een andere wettelijke verplichting is :

  • Indien facturen herhaaldelijk onbetaald blijven, heeft QRT BVBA het recht jouw gegevens door te geven aan een incassobureau of andere financiële instelling.

  • In geval van schade worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende verzekeringsinstelling.

  • Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de politiediensten, moest dit om één of andere reden vereist zijn.

  

Aanpassingen privacybeleid

Dit beleid kadert in de GDPR (General Data Protection Regulation) privacywetgeving die in voege ging in 2018. Het beleid kan in de toekomst aangepast worden om te voldoen aan de Belgische wetgeving. Je kan deze aanpassingen steeds raadplegen. Indien wij geen schriftelijke klachten ontvangen binnen de 3 dagen na wijziging, verklaar je je automatisch akkoord.
 
Wat zijn jouw rechten?

  • Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van jouw gegevens.

  • Jouw gegevens worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele manier.

  • Recht op inzage : Wij  informeren jou graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met deze informatie doen.

  • Recht op correctie : Indien de informatie die we over jou hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Informeer ons over wijzigingen in jouw gegevens.

  • Recht op bezwaar : Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.                                
     

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

 
Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie : https://www.privacycommission.be

bottom of page